Witamy na naszej stronie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Warszawie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego prowadzącą zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Warszawy, a w szczególności z terenu Dzielnicy Praga Południe.

Ognisko jest placówką ogólnodostępną a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Prowadzimy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, doskonalimy umiejętności, przygotowujemy do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, umożliwiamy podnoszenie sprawności fizycznej. Organizujemy imprezy, konkursy, wypoczynek i rekreację.