Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

O nas

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, zajmującą się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jej celem jest:

- wspieranie rodziny w działaniach nad rozwojem dziecka,
- kształtowanie w dzieciach świadomości i potrzeby aktywnego wypoczynku,
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań i zdolności dzieci, 
- pomoc w rozwijaniu wszechstronnej aktywności dzieci i młodzieży.

Zajęcia organizowane na terenie placówki to:

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze o charakterze świetlicowym.

Prowadzone są dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach "Przystani Malucha". W zajęciach biorą udział dzieci od 3 – ego roku życia.

2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali sportowej i na terenie:

- gry zespołowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa),
- gry rekreacyjne (tenis stołowy, bilard, kometka, ringo, unihokej, piłkarzyki), 
- gry i zabawy ruchowe,
- siłownia.

3. Zajęcia artystyczne:

- Taneczne,
- Teatralne,
- Teatralo-Filmowe
- Muzyczne (gitara, śpiew),
- Plastyczne 

4. Zajęcia informatyczne:

- Grafika komputerowa dla najmłodzych,
- Gry i programy edukacyjne
- Z informatyką na TY
- Tworzenie stron w HTMLu
- Grafika komputerowa
- Programowanie w Scratchu

5. Imprezy wewnętrzne i środowiskowe organizujemy z różnych okazji:
np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Babci, Dziadka, Mikołaj, tradycje Bożo-Narodzeniowe, choinka, bal karnawałowy oraz występy profesjonalnych grup teatralnych.
Turnieje i rozgrywki w ramach rozgrywek pomiędzy podobnymi placówkami (piłka nożna i tenis stołowy).

6. Akcję „ Lato i zima w mieście” prowadzimy podczas ferii szkolnych.