Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zapisy na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2

na rok szkolny 2018/2019 odbywają się za pomocą programu rekrutacyjnego na stronie www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/