Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Zapisy na zajęcia na nowy rok szkolny 2024/2025

7 maja od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. Rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć w roku szkolnym 2023/2024 będą mogli zarejestrować się i wskazać zajęcia, na które uczęszczali i chcieliby je kontynuować.

Od 16 maja od godziny 15.00 w elektronicznym systemie rekrutacji na zajęcia będą mogli się rejestrować rodzice/opiekunowie prawni/kandydaci nowi.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 oraz harmonogramem rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

 

Załączniki: