Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Dziecięce upominki dla Seniorów

Dzieci z zajęć plastycznych, kreatywnych i tanecznych wzięły udział w tworzeniu upominków dla Seniorów. Wykazały się dużymi zdolnościami artystycznymi, a także ogromną empatią, ciepłem i zrozumieniem dla osób starszych. Podczas spotkań dzieci emocjonalnie opowiadały o swoich Babciach i Dziadkach oraz wiele razy wyrażały nadzieję, że stworzone przez nich prace i niespodzianki wywołają uśmiech u wszystkich Seniorów! :)
 

„Dziecięcy uśmiech dla Seniora” to projekt Koła Wolontariatu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w ramach akcji „Ochotnicy warszawscy”. 
Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.