Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Dzielnicowy konkurs plastyczny "PISANE PISANKI"

Zapraszamy dzieci i młodzież mieszkającą lub uczącą się na Pradze-Południe do udziału w Dzielnicowym konkursie plastycznym "PISANE PISANKI".

Cele: Rozbudzenie wyobraźni, prezentacja zdolności i wrażliwości artystycznej oraz nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych.

Zadanie: Narysowanie lub namalowanie pisanki, której ozdobami będą różne rodzaje, wielkości i kolory liter (różne kroje pisma).

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana (OPP2).

2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież mieszkającą lub uczącą się na Pradze-Południe.

3. Do konkursu dziecko może zgłosić jedną pracę.

4. Konkurs nie dotyczy prac zbiorowych.

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy młodsze (6-9 lat),
  • klasy starsze (10 lat i więcej).

6. Prace należy wykonać w formie płaskiej, format A4, technika dowolna (dopuszczalna technika kolażu).

7. Oceniane będą: wrażenie artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość i kreatywność.

8. Pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, wiek dziecka, nr telefonu i e-mail oraz wyraźny podpis opiekuna, oraz dołączyć wypełnioną zgodę na wzięcie udziału dziecka w konkursie (do pobrania w PDF).

9. Prace należy dostarczyć do OPP2 do dnia 12.04.2022 r.

10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie OPP2 po 27.04.2022 r.

11. Prace będą zamieszczone w galerii OPP2.

12. Prace konkursowe przechodzą na własność OPP2.

13. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o zmianach pojawi się na stronie internetowej OPP2.

ZAPRASZAMY!