Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ruszyły zapisy na basen (nauka i doskonalenie pływania). Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Ogniska w godzinach przyjęcia interesantów do dnia 17.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/