Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Od 20 września 2021 r. ruszają zajęcia w OPP2

Szanowni Rodzice, Wychowankowie, 

Informujemy, że zajęcia w Ognisku ruszają od 20 września 2021 r.

Plan zajęć dostępny będzie 7 września na naszej stronie internetowej oraz  na drzwiach głównych od ul. Saskiej.

Spotkania organizacyjne z rodzicami przewidziane są w terminie 13.09.-17.09.2021 r. w formie ONLINE.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia z Przystani Malucha, Rytmiki oraz Multisensoryki zostały zlikwidowane.