Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Rekrutacja uzupełniająca do placówek edukacji pozaszkolnej

Szanowni Państwo,

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszego Ogniska rozpocznie się 13 sierpnia o godzinie 12:00 i potrwa do 18 sierpnia do godz. 16:00Prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji: www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl