Wznowienie zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana od dnia 25.05.2020 r.

Drukuj

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2020 r. wznawiamy naszą działalność. Zapraszamy wszystkich naszych wychowanków na zajęcia stacjonarne do naszej siedziby.

Uwaga! Plan zajęć ulegnie zmianom. Bardzo prosimy o zapoznanie się!

Jesteśmy zmuszeni zmniejszyć liczebność grup, liczebność wychowanków w grupie i czas przebywania dziecka w Ognisku zgodnie z wytycznymi GIS. Dlatego konieczne będą zapisy na dane zajęcia - deklaracje uczestnictwa, które znajdą Państwo w załączniku. Jeżeli liczba zapisanych chętnych będzie przekraczać możliwą liczebność grupy, będziemy musieli zapraszać dzieci na zajęcia rotacyjnie, tak, żeby każdy chętny mógł wziąć w nich udział. Chęć udziału należy zgłaszać bezpośrednio do sekretariatu, najlepiej drogą mailową. Do wiadomości należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica Deklarację uczestnictwa w zajęciach OPP2.

Osoby, które przesłały już deklaracje, nie muszą składać jej ponownie!

Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do placówki w pierwszym dniu pojawienia się wychowanka podpisanego Oświadczenia rodzica - w załączniku.

Bardzo prosimy, by dzieci przychodzące na zajęcia były ubrane w swobodny strój i najlepiej sportowe obuwie. Dzieci w czasie przerw przeznaczonych na wietrzenie i dezynfekcję sali będą przebywać pod opieką nauczyciela na terenie zewnętrznym OPP2 jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą. Część zajęć może także odbywać się na dworze.

Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach OPP2
  2. Procedury przyprowadzania/odbierania dzieci
  3. Lista kontaktów do nauczycieli
  4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

Część zajęć nadal będzie odbywać się zdalnie, tak aby dzieci, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, pozostały w twórczym kontakcie ze swoimi instruktorami.

Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia filmowo-językowe, zajęcia plastyczne z Panią Kasią (Rysunek i projektowanie 1,2 Malarstwo i rysunek) oraz  siłownia - będą odbywały się ONLINE.

Zajęcia z kodowania dla najmłodszych, Coduj 1, 2 – odbywają się tylko w czwartki.

Serdecznie zapraszamy tych, którzy chcą się z nami spotkać do siedziby Ogniska a pozostałych wychowanków do kontaktu zdalnego z instruktorami.

PLAN ZAJĘĆ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 2 W WARSZAWIE

W OKRESIE 25.05 - 26.06.2020 r.

Nazwa zajęć

Termin

 

Kodowanie dla najmłodszych

czwartek

15:30 - 16:15

Coduj z głową 1 a

czwartek

16:25 - 17:10

Coduj z głową 1 b

czwartek

17:20 - 18:05

Coduj z głową 2

czwartek

18:15-19:00

Grafika komputerowa i projektowanie stron

poniedziałek

15:30 - 17:00
17:15 - 18:45

 

Pomoc Szkolna

poniedziałek

15:30 - 17:00

środa

17:15 - 18:45

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Język angielski

Zajęcia tylko ONLINE !

piątek

15:30 - 16:00 (5-6 lat)

16:05 - 16:50 (7-8 lat)

16:55 - 17:25 (5-6 lat)

17:30 - 18:15 (8-9 lat)

18:20 - 19:05 (10-11 lat)

sobota

10:30-11:30

Język włoski


Zajęcia tylko ONLINE !

Poniedziałek:

16.15 - 17.00
17.15 – 18.45

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Malarstwo i rysunek

Zajęcia tylko ONLINE !

piątek

16:00-18:30

Rysunek i projektowanie 1

Zajęcia tylko ONLINE !

wtorek i czwartek

15:30-16:15

Rysunek i projektowanie 2

Zajęcia tylko ONLINE !

wtorek i czwartek

16:30-18:00

Młodzi Twórcy. Zajęcia profilaktyczno-plastyczne

poniedziałek

16:30 - 18:00

środa

16:30 - 18:00

Mali Twórcy. Zajęcia profilaktyczno-plastyczne

poniedziałek

15:30 - 16:15

środa

15:30 - 16:15

ZAJĘCIA TANECZNE

Taniec 1

wtorek

17:15- 18:00

czwartek

15.45-16.30

Taniec 2

wtorek

18.15 - 19.30

czwartek

16.45 - 17.45
18.00 - 19.30

Zabawy taneczne

wtorek

15:30 - 16.10

16:20 – 17:00

 

Studio PR

piątek

16:00 - 17:30

ZAJĘCIA TEATRALNE

Teatr 1 i 2

wtorek

17:00 - 18:30

Teatr 1 i 2

sobota

10:00 - 11:30

Zabawy teatralne

wtorek

15:30 - 16.10

16:20 – 17:00

ZAJĘCIA SPORTOWE

Gry rekreacyjne na sali/terenie

wtorek

16.45 – 19.00

środa

15.45 - 17.15

piątek

16.30 - 17.15

Tenis stołowy

poniedziałek

17.30 - 19.00

wtorek

15.00 - 16.30

środa

17.15 - 18.15

czwartek

15.45 - 17.15
17.30 - 19.00

Piłka nożna

środa

15:00 - 16:30 

(5-6 lat)
16:45 - 18:15

(7-9 lat)

piątek

16:00 - 17:30

(dla wszystkich)
uczestników

Lekkoatletyka

poniedziałek

16:00 - 17:30

piątek

17:30 - 19:00

 

Przystań malucha + rytmika

Od poniedziałku do piątku:
9.30 - 12.45