Przedłużenie czasowego zawieszenia zajęć do 10 kwietnia 2020 r

Drukuj

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492), informujemy, że zajęcia w Ognisku zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku.