Rekrutacja na rok 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zapisy na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2 na rok szkolny 2018/2019 odbywają się za pomocą programu rekrutacyjnego na stronie www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji na rok 2018/2019
Harmonogram rekrutacji na rok 2018/2019
Terminarz dla kandydatów
OFERTA GRUP REKRUTACYJNYCH
Zasady postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do placówek, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów. www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze