Rada Rodziców przy OPP2

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców OPP2
Wpłata w wysokości 30 zł na semestr

Nr rachunku: 29 1030 1508 0000 0005 5101 1054

Tutułem:
Darowizna na działalność statutową OPP2
ul. A. Nobla 18/26
03-980 WarszawaRada Rodziców.