WIZJA

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 to placówka atrakcyjnie organizująca wolny czas dzieciom i młodzieży oraz środowisku lokalnemu, przyjazna dziecku, wspierająca jego wszechstronny rozwój poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, bezpieczna, dobrze wyposażona, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bezpłatna, w pełni wykorzystująca swoje możliwości bazowe i kadrowe.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 to miejsce czynnego wypoczynku, rozwijania sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz doskonalenia wybranej dyscypliny sportu. Teren Ogniska wyposażony w nowoczesne, bezpieczne urządzenia zabawowo-rekreacyjne, zadbany i czysty.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2ośrodek prowadzący działalność artystyczną i kulturalną z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży.

MISJA

Ognisko jest partnerem rodziny w kształtowaniu młodego człowieka

Chcemy, aby wychowanek naszego Ogniska:

 • wszechstronnie się rozwijał,
 • realizował swoje pasje,
 • doskonalił sprawność ruchową i tężyznę fizyczną,
 • doskonalił swój talent w różnych dziedzinach,
 • wzbogacał swoją osobowość.

  Chcemy również, aby wychowanek naszego Ogniska wdrażany był do respektowania określonych norm współżycia społecznego w zakresie kultury osobistej i postawy moralnej.

  Pragniemy, aby nasz wychowanek był człowiekiem odpowiedzialnym, obowiązkowym, otwartym, uczciwym, kulturalnym i szanującym innych ludzi.

  Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za realizację zadań wychowawczych i dążyć będziemy, aby nasze Ognisko cieszyło się uznaniem całego środowiska.