Rekrutacja

REKRUTACJA

dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Uczestnicy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego od 7 maja br. od godziny 12.00 pod adresem:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

mogą zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce do 15 maja do godziny 19.00.

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 16 maja od godziny 15.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 3 czerwca br. do godziny 18.00.

Przed wypełnieniem deklaracji kontynuacji i/lub wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/18327/attachments/zasady_p._rek._2019_2020_placowki.pdf

Harmonogram zapisów dla kandydatów

 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2019/2020

     

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

7 maja godzina 12.00

15 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 

7 maja godzina 12.00

15 maja godzina 19.00

Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących

16 maja godzina 15.00

3 czerwca godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

16 maja godzina 16.00

3 czerwca godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów

18 maja

GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć
w formie indywidualnych spotkań

5 czerwca

11 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

14 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

14 czerwca
 godzina 12.00

19 czerwca
godzina 23.59

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
Potwierdzenie w systemie woli jest warunkiem przyjęcia na zajęcia

24 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 czerwca
 godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc