Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Drukuj

Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekamy na Wasze bombki do 13 grudnia!

REGULAMIN KONKURSU „BOMBKA CHOINKOWA”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana
  - nazwane dalej Organizatorem.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające na zajęcia do OPP2 i opiekunów.
 3. Drużyna to jedno dziecko z jedną osobą dorosłą.
 4. Do konkursu drużyna może zgłosić jedną pracę.
 5. Bombki będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- przedszkole (dzieci w wieku 2,5-5 lat)

- szkoła podstawowa, klasy młodsze (6-9 lat)

- szkoła podstawowa, klasy starsze (10 lat i więcej)

 1. Bombkę należy wykonać dowolną techniką przestrzenną z własnych materiałów plastycznych.
 2. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania i wrażenie artystyczne.
 3. Do każdej bombki należy dołączyć kartkę (metryczkę): imiona i nazwiska uczestników, wiek dziecka, nr telefonu i email opiekuna.
 4. Bombki należy składać w sekretariacie OPP2 od 29.11 do 13.12.2019 r.