Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.09.2019 r. rusza większość zajęć w Ognisku poza następującymi zajęciami:

- Produkcja i montaż filmowy,

- Twórcy komiksów,

- Plastyka intermedialna (grafika),

- Studio wokalne,

- Zajęcia instrumentalne z elementami gitary

- Przystań Malucha + rytmika

- Język włoski

Planowane rozpoczęcie w/w zajęć - październik 2019.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, ze zapisy na naukę pływania oraz na doskonalenie pływania odbędą się w dniu 04.09.2019 r. od godz. 9.00. Zapisy dokonywane są bezpośrednio w sekretariacie Ogniska.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.08.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 26.08.2019 r. do godz. 16.00 rusza REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

Zapraszamy dzieci i młodzież z m.st. Warszawy.

Wniosek elektroniczny dostępny na stronie:

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main!execute.action

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PLACÓWKI:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA   
   
od 22 sierpnia godzina 12.00 do 26 sierpnia godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

od 22 sierpnia godzina 12.00 do 26 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

od 27 sierpnia do 28 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

29 sierpnia godzina 17.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

od 29 sierpnia godzina 17.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany

30 sierpnia godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godzina 16.00 Harmonogram zapisów dla kandydatów