Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekamy na Wasze bombki do 13 grudnia!

REGULAMIN KONKURSU „BOMBKA CHOINKOWA”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana
  - nazwane dalej Organizatorem.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające na zajęcia do OPP2 i opiekunów.
 3. Drużyna to jedno dziecko z jedną osobą dorosłą.
 4. Do konkursu drużyna może zgłosić jedną pracę.
 5. Bombki będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- przedszkole (dzieci w wieku 2,5-5 lat)

- szkoła podstawowa, klasy młodsze (6-9 lat)

- szkoła podstawowa, klasy starsze (10 lat i więcej)

 1. Bombkę należy wykonać dowolną techniką przestrzenną z własnych materiałów plastycznych.
 2. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania i wrażenie artystyczne.
 3. Do każdej bombki należy dołączyć kartkę (metryczkę): imiona i nazwiska uczestników, wiek dziecka, nr telefonu i email opiekuna.
 4. Bombki należy składać w sekretariacie OPP2 od 29.11 do 13.12.2019 r.
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w OPP2 podczas pokazów artystycznych 17.12.2019 r., godz. 17.00.
 • Prace będą zamieszczone w galerii na profilu FB OPP2.
 • Prace konkursowe przechodzą na własność OPP2.
 • Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o zmianach pojawi się na stronie internetowej OPP2.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

Zajęcia sportowe w tym roku kalendarzowym prowadzone są do 13.12.2019 r. Wznowienie zajęć nastąpi w dniu 7.01.2020 r.

 

PIŁKA NOŻNA:

W związku z nadchodzącą zima i koniecznością korzystania z sali na zajęcia z piłki nożnej grupa piątkowa zostaje przeniesiona na okres zimowy (na ok. 3 miesiące) na środę w godz. 16.45 – 18.15.

 

TENIS STOŁOWY, GRY REKREACYJNE NA SALI:

Od 25.11.2019 r. nowe godziny w/w zajęć:

 

poniedziałek 15.00-19.00

wtorek 15.00-19.00

środa -  nie ma zajęć z tenisa i gier rekreacyjnych na sali

czwartek 15.00 - 19.00

piątek 15.00 - 19.00

 

GRY I ZABAWY NA TERENIE:

ZAJĘCIA ZAWIESZONE DO KOŃCA LUTEGO 2020 R.

 

LEKKOATLETYKA:

Bez zmian. Przypominam tylko, że piątkowe zajęcia zaczynają się teraz 15 min. później, tj. od 17.30 do 19.00. Poniedziałkowe zajęcia - bez zmian.

 1. Od dnia 12 listopada 2019 r. z powodu planowanej dłuższej nieobecności Pani Katarzyny (co najmniej do połowy grudnia) zajęcia:

          Rysunek i projektowanie 1,2 (we wtorki i czwartki) oraz Malarstwo i rysunek (w piątki) będą zawieszone. Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcie plastyczne z P. Lidką, które odbywają się w:

 poniedziałek:     15.30-16.15   Mali Twórcy ( 4-5 lat)

                       16.30-18.00    Młodzi Twórcy ( 8-11 lat)

  środa:             15.30 - 16.15 -  Mali Twórcy ( 5-6 lat)

                       16.30-18.00   -  Młodzi Twórcy ( 7-8 lat)

 1. Z powodu nieobecności nauczyciela  do dnia 8.11.2019 r. wszystkie zajęcia z piłki nożnej (środowe i piątkowe) są odwołane. Zapraszamy na zajęcia od dnia 13.11.2019 r. Zajęcia, które miały być odrabiane w dniu 06.11. 
  – nie odbędą się.
 2. Od 15 listopada 2019 r. zajęcia w piątek rozpoczynać się będą o godz. 16.00 (a nie o 15.45) i będą trwać do godz. 17.30.