Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

 

Zapraszamy również na:

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO „ZIMA W MIEŚCIE 2020”                                                                                      

 

Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2

Miejsce: ul. A. Nobla 18, Warszawa 

Termin: 18.02.2020 r.

Prowadzący turniej: nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy OPP2

Harmonogram:

 1. Zgłoszenie placówki i zawodników do dnia 18.02.2020 r.
  tel. 22 617 59 62, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zapisy w dniu zawodów i rozgrzewka na stołach:

Klasy I-III: 9.30 - 10.00. Losowanie i start 10.00.

Klasy IV-VIII: 13.00 - 13.15. Losowanie i start 13.15.

 1. Podział na grupy wiekowe:
  szkoła podstawowa I-II-III, IV-VI, VII-VIII w kategorii dziewczęta i chłopcy

Uwaga: obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie!

 1. Wręczenie nagród:

Klasy I-III: 12.00.

Klasy IV-VIII: 14.50.

Zapraszamy uczestników wszystkich zajęć na Bal Karnawałowy, który odbędzie się 4 lutego w godz. 16.00-18.00!

Atrakcje:

- zabawy,

- konkursy,

- poczęstunek,

- upominek dla każdej przebranej osoby!

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 10 lutego do 21 lutego 2020 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020.

       To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 21 placówkach (5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 16 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym   w 4 obiektach OSiR ).

Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. W Zespole Szkół Łączności, Al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W feryjnych placówkach specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik”  i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”. W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano m.in. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

 

Zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” rozpoczną się  14 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 

Korzystanie z opieki oraz żywienia w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020  jest odpłatne.

 

Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za opiekę oraz za żywienie zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2020.

 

Opłata za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 wynosi 10 zł dziennie.

Opłata za żywienie wynosi 10 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.


Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolonego 2019/2020, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w mieście” 2020 znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem: http://edukacja.warszawa.pl/

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2019/2020 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji organizowanej  w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 3. Listę FPE przekazuje koordynator dzielnicowy.
 4. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 10 do 21 lutego 2020 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Zima w Mieście” 2020.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
  w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
  w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
 7. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu
  i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPE i realizacji w określonym terminie.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

- rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE
w tym samym terminie.

 1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Zima w Mieście” 2020 w szkołach /placówkach specjalnych.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2019/2020 organizują Akcję.
 3. Informację o zakwalifikowaniu:
 • otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,
 • można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,

w terminie określonym harmonogramem tj. 24 stycznia 2020 r. od godziny 13.00.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPE w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 16.00.
 2. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 4. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 5. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
 6. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w feryjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
 7. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka - telefonicznie e-mailowo lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.
 8. W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję
  o braku możliwości kontynuowania udziału w Akcji uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu feryjnej placówki edukacyjnej.
 9. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

 

Harmonogram zapisów do Akcji "Zima w Mieście" 2020

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14 stycznia
godzina 12.00

21 stycznia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

24 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24 stycznia
godzina 13.00

31 stycznia
godzina 15.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie

24 stycznia
godzina 14.00

31 stycznia
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej

- potwierdzenia opłaty za opiekę
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji

3 lutego
 godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizatora wypoczynku

3 lutego
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do Feryjnych Placówek Edukacyjnych zwanych dalej FPE, dysponujących miejscami;

- zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 lutego 2020 r. od godziny 10.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2020.

- na podstawie zgłoszenia – wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do feryjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną
  i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
  w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
  z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w feryjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

Zapisy na wolne miejsca - harmonogram

 

  4 lutego
godzina 10.00

21 lutego

Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku

 

 

Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawską Akcję „Zima w Mieście” 2020 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 1. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135, ul. G. Przemyka 5,  nr tel. 22 671 33 72

      2. Szkoła Podstawowa nr 246, ul. Białowieska 22, nr tel. 22 277 14 57

 1. Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36/44, nr tel. 22 810 73 67
 2. Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12, nr tel. 22 671 11 66
 3. Szkoła Podstawowa nr 373, ul. Angorska 2, nr tel. 617 57 24

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 grudnia – 6 stycznia 2020 r. wszystkie zajęcia stałe są zawieszone. Placówka pełni dyżury w godz. 12.00 – 16.00 (23, 27, 30 grudnia i 2, 3 stycznia) oraz 11.00 – 14.00 (24 i 31 grudnia).

 

Życzymy cudownych Świąt!!

Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekamy na Wasze bombki do 13 grudnia!

REGULAMIN KONKURSU „BOMBKA CHOINKOWA”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana
  - nazwane dalej Organizatorem.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające na zajęcia do OPP2 i opiekunów.
 3. Drużyna to jedno dziecko z jedną osobą dorosłą.
 4. Do konkursu drużyna może zgłosić jedną pracę.
 5. Bombki będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- przedszkole (dzieci w wieku 2,5-5 lat)

- szkoła podstawowa, klasy młodsze (6-9 lat)

- szkoła podstawowa, klasy starsze (10 lat i więcej)

 1. Bombkę należy wykonać dowolną techniką przestrzenną z własnych materiałów plastycznych.
 2. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania i wrażenie artystyczne.
 3. Do każdej bombki należy dołączyć kartkę (metryczkę): imiona i nazwiska uczestników, wiek dziecka, nr telefonu i email opiekuna.
 4. Bombki należy składać w sekretariacie OPP2 od 29.11 do 13.12.2019 r.
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w OPP2 podczas pokazów artystycznych 17.12.2019 r., godz. 17.00.
 • Prace będą zamieszczone w galerii na profilu FB OPP2.
 • Prace konkursowe przechodzą na własność OPP2.
 • Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o zmianach pojawi się na stronie internetowej OPP2.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

Zajęcia sportowe w tym roku kalendarzowym prowadzone są do 13.12.2019 r. Wznowienie zajęć nastąpi w dniu 7.01.2020 r.

 

PIŁKA NOŻNA:

W związku z nadchodzącą zima i koniecznością korzystania z sali na zajęcia z piłki nożnej grupa piątkowa zostaje przeniesiona na okres zimowy (na ok. 3 miesiące) na środę w godz. 16.45 – 18.15.

 

TENIS STOŁOWY, GRY REKREACYJNE NA SALI:

Od 25.11.2019 r. nowe godziny w/w zajęć:

 

poniedziałek 15.00-19.00

wtorek 15.00-19.00

środa -  nie ma zajęć z tenisa i gier rekreacyjnych na sali

czwartek 15.00 - 19.00

piątek 15.00 - 19.00

 

GRY I ZABAWY NA TERENIE:

ZAJĘCIA ZAWIESZONE DO KOŃCA LUTEGO 2020 R.

 

LEKKOATLETYKA:

Bez zmian. Przypominam tylko, że piątkowe zajęcia zaczynają się teraz 15 min. później, tj. od 17.30 do 19.00. Poniedziałkowe zajęcia - bez zmian.